Na tej stronie czlonkowie Oddziału zapoznają się z komunikatami Zarządu.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku na Walnym Zebraniu Delegatów Kół PTL Oddział w Lublinie wybrano delegatów na 118 Zjazd Krajowy PTL:
 
 1. Adam Bronikowski – Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1; 22-600 Tomaszów Lubelski
 2. Sylwia Cebula - Nadleśnictwo Lubartów; ul. Gen Kleeberga 17;21-100 Lubartów
 3. Paweł Cieślak Nadleśnictwo Lubartów; ul. Gen Kleeberga 17;21-100 Lubartów
 4. Małgorzata Chmura Nadleśnictwo Międzyrzec ul. Warszawska 53; 21-560 Międzyrzec Podlaski
 5. Leszek Dmitroca Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1;22-600 Tomaszów Lubelski,
 6. Dariusz Haczykowski Nadleśnictwo Józefów , ul. Leśna 46; 23-460 Józefów,
 7. Michał Jarosz Nadleśnictwo Krasnystaw ul. Leśna 1;22-300 Krasnystaw
 8. Andrzej Kniaź Nadleśnictwo Janów Lubelski, ul. Boh .Pory. Wzgórza 35, 22-300 Janów Lubelski
 9. Monika Krysiak Nadleśnictwo Krasnystaw; ul. Leśna 1;22-300 Krasnystaw,
 10. Barbara Magdziarz ZSL im PTL w Biłgoraju; ul. Polna 3; 23-400 Biłgoraj,
 11. Marek Słotwiński Nadleśnictwo Tomaszów; Pasieki, ul. Mickiewicza 1; 22-600 Tomaszów Lubelski
 12. Mariusz Szwed Nadleśnictwo Biłgoraj; ul. Zamojska 96;23-400 Biłgoraj
 13. Leszek Turczyniak Nadleśnictwo Biłgoraj ul. Zamojska 96;23-400 Biłgoraj,
 14. Barbara Zielińska Nadleśnictwo Kraśnik ul. Janowska 139; 23-200 Kraśnik
....oraz w zastępstwie
 
15. Krzysztof Krupa Nadleśnictwo Mircze; ul. Hrubieszowska 55; 22-530 Mircze
16. Jakub Grab Nadleśnictwo Józefów , ul. Leśna 46; 23-460 Józefów
17. Andrzej Wojtyło RPN ul. Plażowa 3, 22-470 Zwierzyniec
18. Arkadiusz Zając Nadleśnictwo Strzelce Maziarnia Strzelecka 17; 22-135 Białopole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na tej stronie czlonkowie Oddziału zapoznają się z komunikatami Zarządu.

Walne Zebranie Delegatów Kół Zarządu Oddziału PTL w Lublinie - 24 kwietnia 2018 roku godz. 11.00 w siedzibie OEE Janów Lubelski.
 
 1.  Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników
 2.  Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3.  Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
 4. Sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2017 do kwietnia 2018 roku.
 5. Wystąpienie Skarbnika ZO - omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek, tworzenia kół w jednostkach.
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór delegatów na 118 Zjazd Delegatów Oddziałów (Krajowy).
 8. Referat - kol. Adam Bronikowski.
 9. Przyjęcie terminu zebrania zarządu oddziału.
 10. Sprawy różne - wolne wnioski.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białoruś - Wyjazd szkoleniowo - rekreacyjno - edukacyjny

Oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego w Lublinie wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Oddział w Lublinie organizują w dniach 11-16 września 2017 roku wyjazd szkoleniowy na Białoruś.
 
 1. Osobą koordynującą wyjazd jest kolega Leszek Turczyniak - [ Koło PTL przy Nadleśnictwie Biłgoraj ]
 2. Termin zgłaszania chętnych do 10 sierpnia 2017r.  (wymagany paszport, ważny min. 6 miesięcy)
 
         Program wyjazdu:

BIAŁORUŚ – wyjazd szkoleniowo- rekreacyjno - edukacyjny szlakiem parków narodowych, rezerwatów oraz
                        dziedzictwa kulturowego


ramowy program wyjazdu w terminie 11 – 16.09.2017r

1 dzień – godz. 5.00 – wyjazd grupy z Zamościa – przejazd do Kuźnicy Białostockiej – przekroczenie granicy i dojazd do GRODNA – miasta położonego malowniczo nad Niemnem - spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie miasta z pięknymi barokowymi kościołami, cerkwią: Stary Zamek – zbudowany przez Wielkiego Księcia Witolda i przebudowany przez króla Stefana Batorego i Nowy Zamek – zbudowany przez króla Augusta III, Pałac Chreptowiczów, Batorówka, bazylika katedralna św. Franciszka Ksawerego – jedna z największych świątyń barokowych wzniesionych na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, cerkiew św. Borysa i Gleba – zwiedzanie Domu – Muzeum Elizy Orzeszkowej - czas wolny dla grupy
obiadokolacja w Grodnie – wieczorem przejazd na nocleg do Ośrodka Wypoczynkowego „PYSZKI” położonego w lesie nad Niemnem – 7 km od Grodna

2 dzień - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę: fort Twierdzy Grodzieńskiej – ŚWIACK - zespół parkowo – pałacowy hrabiego Wołłowicza – SOPOĆKIN - zwiedzanie kościoła Wniebowzięcia NMP – SONICZE - wycieczka pn. „Kanał Augustowski” - „łączący trzy narody” - unikatowy obiekt historii i kultury XIX wieku, znajdujący się w obszarze chronionym przez UNESCO – tu rejs statkiem ze śluzami Niemnowo, Dąbrówka - zapoznanie się z problematyką ochrony przyrody - w godz. popołudniowych przejazd do BOHATYROWICZ – miejsca z powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej z mogiłami Jana i Cecylii – przy obiadokolacji spotkanie z przedstawicielami leśników białoruskich – wymiana doświadczeń i nocleg j.w.

3 dzień – po śniadaniu wyjazd do WASILISZEK – miejscowości, gdzie urodził się Czesław Niemen - zwiedzanie kościoła, gdzie był ochrzczony i domu rodzinnego i dalej wyjazd na „szlak mickiewiczowski” : do NOWOGRÓDKA – kościół farny, Muzeum A. Mickiewicza, kopiec i góra zamkowa, dalej nad Jez. Świteź – opisane w balladzie „Świtezianka” - krótki odpoczynek i zapoznanie się z rezerwatem przyrody i rosnącymi tu rzadkimi reliktowymi roślinami - przejazd do ZAOSIA – dworek - miejsce urodzenie A. Mickiewicza - muzeum wieszcza - przejazd do BARANOWICZ – spacer po mieście - obiadokolacja i nocleg w Hotelu HORYZONT - wieczorem możliwe spotkanie z przedstawicielami Polaków na Białorusi

4 dzień – po śniadaniu przejazd do HRUSZÓWKI – pozostałości dworu Rejtanów i dalej do MIRA – zwiedzanie zamku – jednego z najwspanialszych na Kresach, wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO a następnie przejazd do NIEŚWIEŻA - zwiedzanie siedziby rodu Radziwiłłów z ocalałym zamkiem i parkiem z egzotycznymi gatunkami drzew i jeziorami ... obiadokolacja i nocleg w Nieświeżu w Hotelu PALACE


5 dzień – po śniadaniu przejazd do MERECZOWSZCZYZNY – zwiedzanie dworku Kościuszki i dalej przejazd do PIŃSKA - „stolicy” POLESIA – miasta położonego nad Prypecią – tu zapoznanie się z problematyką flory i fauny obszarów leśno-bagiennych w Rezerwacie Prypeckim – rejs statkiem po Prypeci i Pinie – spacer po mieście –obiadokolacja i nocleg w Pińsku - Hotel PRYPEĆ

6 dzień – po śniadaniu wyjazd do Puszczy Białowieskiej położonej na terenach Białorusi – zapoznanie się z problemami i metodami ochrony parku - obiad - przejazd do BRZEŚCIA - spacer po mieście oraz zwiedzanie Twierdzy Brzeskiej i wyjazd w drogę powrotną do Polski

cena: 1.630,- zł od osoby

cena obejmuje: autokar z klimatyzacją, opłaty drogowe i parkingi, 5 noclegów w pokojach 2 i 3 – osobowych z łazienkami ( tylko w Hotelu PALACE w Nieświeżu pokoje 1,2 3, 4 - osobowe), wyżywienie wg programu, opiekę pilota, usługi przewodnickie, koszt wizy białoruskiej, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi lokalnych przewodników ( tam, gdzie są wymagani), rejsy statkiem ( po Kanale Augustowskim i po Prypeci ), zestaw tour-guide , obowiązkowe ubezpieczenie białoruskie i w Signal Iduna ( KL, NNW , bagaż) , podatek VAT

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 u w a g a !  Konieczne są paszporty ważne min. 6 miesięcy.

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustalenia z Walnego Zebrania Delegatów Kół Oddziału Lubelskiego PTL - 31 maj 2017 rok w OEE Janów Lubelski

 
1. Wręczenie odznaczeń przez Dyrektora RPN w Zwierzyńcu i kol. Przewodniczącego W. Czajkę:
 
        Srebrne Odznaki Honorowe PTL – otrzymali:

 

 •        kolega Jarosław Kaczyński, Kazimierz Kowalski – [Koło PTL przy  Nadleśnictwie Strzelce]
 •        kolega Jaroslaw Kmieć [ koło przy RDLP w Lublinie],
 •        kolega Waldemar Czajka – [Koło PTL przy Nadleśnictwie Radzyń Podlaski]
2. Wybór osób reprezentujących Oddział PTL w Lublinie na 117 Zjeździe Krajowym PTL:
 
 • Paweł Cieślak                                           Nadleśnictwo Lubartów;
 • Leszek Dmitroca                                       Nadleśnictwo Tomaszów;
 • Dariusz Haczykowski                               Nadleśnictwo Józefów,
 • Michał Jarosz                                             Nadleśnictwo Krasnystaw,
 • Jarosław Kaczyński                                  Nadleśnictwo Strzelce,
 • Jarosław Kmieć                                        RDLP w Lublinie,
 • Andrzej Kniaź                                              Nadleśnictwo Janów Lubelski,
 • Bartłomiej Kosiarski                                 Nadleśnictwo Janów Lubelski,
 • Monika Krysiak                                           Nadleśnictwo Krasnystaw;
 • Barbara Magdziarz                                     ZSL im PTL w Biłgoraju;
 • Mariusz Nagadowski                                Nadleśnictwo Strzelce,
 • Mirosław Potapiuk                                     RDLP w Lublinie, 20-950 Lublin,
 • Mariusz Szwed                                           Nadleśnictwo Biłgoraj;
 • Leszek Turczyniak                                     Nadleśnictwo Biłgoraj
          oraz w zastępstwie

 

 • Sylwia Cebula                                            Nadleśnictwo Lubartów;
 • Paweł Dec                                                  Nadleśnictwo Biłgoraj;
 • Janusz Pasek                                            Nadleśnictwo Rozwadów
 
3. Prezentacja referatu na temat "Ograniczenia szkód powodowanych przez kornika ostrozębnego w drzewostanach RDLP w Lublinie” przez kolegę Dariusza Piaseckiego - naczelnika Wydziału Ochrony Ekosystemów RDLP w Lublinie.
 
4. Propozycje uchwał i wniosków
 • udzielono absolutorium Zarządowi Oddziału PTL w Lublinie za okres sprawozdawczy
 • w wyniku głosowania dokonano wyboru 14 delegatów na 117 Zjazd Krajowy PTL. Ustalono 3-osobową listę rezerwową.
 • zobowiązano Zarząd do organizacji dwóch dwudniowych wyjazdów dedykowanych najmłodszym członkom PTL. Projekt przyjmie nazwę „Nauka i praktyka Północ-Południe; Biała Podlaska – Biłgoraj – Rudnik”.
 • w planowaniu pracy Kół uwzględniać w większym stopniu współpracę ze środowiskiem lokalnym promując działalność Polskiego Towarzystwa Leśnego w społeczeństwie.
 • systematycznie przekazywać informacje z działalności Kół do Przewodniczącego oraz Sekretarza Zarządu Oddziału.
 • zobowiązano Zarząd do oddelegowania 1 osoby do współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - Oddział w Lublinie w celu organizacji wyjazdu szkoleniowego na Białoruś.
5. Ustalenia:
 • Zarząd pozytywnie rozpatrzył 21 deklaracji członkowskich przedłożonych przez Koła przy Nadleśnictwie: Strzelce [5], Janów Lubelski [8], Kraśnik [2], Strzelce [5],Sarnaki [1]
 • przyjęto, aby przewodniczący Kół terenowych Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie przekazywali informacje dotyczące podejmowanych inicjatyw i organizowanych szkoleń. Zobowiązano Koła terenowe do wysłania krótkiej informacji z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami do zamieszczenia na stronie internetowej Oddziału. Newsy zamieszczane będą w dziale Aktualności. Kol. Monika Krysiak z Koła przy Nadleśnictwie Krasnystaw jest odpowiedzialna za prowadzenie strony internetowej.
 • termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie zaplanowano na sierpień 2017 roku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne Zebranie Delegatów Kół Zarządu Oddziału PTL w Lublinie - 31 maja 2017 roku godz. 11.30 w siedzibie OEE Janów Lubelski.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie jego uczestników.
2. Przyjęcie proponownego porządku obrad.
3. Wystąpienie Dyrektora RDLP w Lublinie.
4. Sprawozdanie z działalności za okres od czerwca 2016 do czerwca 2017 roku.
5. Wystąpienie Skarbnika ZO - omówienie spraw dotyczących stanu liczbowego członków oddziału, składek,
     tworzenia kół w jednostkach.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Wybór delegatów na 117 Zjazd Krajowy.
8. Referat dr inż. Dariusz Piasecki.
9. Przyjęcie terminu zebrania zarządu oddziału.
10. Sprawy różne - wolne wnioski.