"100 dębów na 100 lecie"
Opublikowano: 18.04.2018


autor: Kazimierz Kopeć

16 kwietnia br. w "Lesie Zwierzynieckim" pracownicy oraz członkowie koła PTL przy Nadleśnictwie Nowa Dęba wzięli udział w sadzeniu "100 dębów na 100 lecie" odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości sadzenia uczestniczył również  Prezydent  Miasta Tarnobrzega wraz z pracownikami Urzędu Miasta i mieszkańcami Tarnobrzega.
 

           Zajęcia terenowe dla uczniów Technikum Leśnego w Biłgoraju
Opublikowano: 06.04.2018


autor: Dariusz Haczykowski

Koło Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Nadleśnictwie Józefów zorganizowało w dniu 11 maja 2017 roku zajęcia terenowe dla uczniów Technikum Leśnego w Biłgoraju. Tematem spotkania był zakres pracy leśnika podczas pozyskania, odbiórki drewna oraz ochrony lasu i przyrody. Na zajęciach obecny był m.in. pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Leszek Dmitroca. Uczestnikami sympozjum był również pan Adam Bronikowski spec. gospodarki leśnej RDLP, który dokładnie omawiał metody szacunków brakarskich na pniu.

         


Jednocześnie dzięki miejscowemu leśniczemu, który udostępnił pozycję cięć uczniowie mogli  zapoznać się z klasyfikacją jakościowo - wymiarową oraz wszelkimi wadami drewna po ścięciu. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć pracę harwestera na pozycji trzebieżowej oraz metody zrywki przyczepą samozaładowczą. Oprócz prac leśnych zwiedzili ścieżki edukacyjne ''Czartowe Pole'' oraz ''Nad Tanwią'' wraz z pomnikiem upamiętniającym pobyt Jana Miklaszewskiego, gdzie pan dyrektor Jan Kraczek przybliżył wszystkim  życiorys i historię tak wybitnego leśnika.

Zwieńczeniem spotkania był wspólny posiłek w wiacie turystycznej na terenie leśnictwa Karczmisko.
Członkowie koła PTL zadeklarowali  obustronną współpracę w dziedzinie dydaktyki zarówno z ramienia szkoły jak i Nadleśnictwa Józefów.  Poprzez panią Barbarę Magdziarz złożyli podziękowania pani dyrektor Serafin za skorzystanie z zaproszenia.

         Informacja z zebrania Zarządu oraz Przewodniczących Kół Oddziału PTL
Opublikowano: 05.12.2017


Autor: Ewa Drzewiecka

W zebraniu, które odbyło się 24 listopada 2017 r w Centrum Edukacyjno - Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw
uczestniczyli członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, Zarządu Oddziału, Komisji rewizyjnej oraz Przewodniczący Kół PTL. 


1. Przewodniczący ZO PTL a zarazem członek Głównej Komisji Rewizyjnej Waldemar Czajka i członek honorowy Zdzisław Kotuła dokonali wręczenia odznaczeń :
a) Złotą Odznakę Honorową PTL – otrzymali:
 • koleżanka Lidia Sadowska (Koło PTL przy RPN w Zwierzyńcu), 
 • kolega Adam Kornat (Koło PTL przy RDLP w Lublinie),
b) Srebrne Odznaki Honorowe PTL – otrzymali: 
 • kolega Krzysztof Dźwierzyński (Koło PTL przy Nadleśnictwie Chełm), 
 • kolega Mirosław Potapiuk (Koło PTL przy RDLP w Lublinie).
2. W imieniu dyrektora RDLP w Lublinie głos zabrał zastępca dyrektora do spraw gospodarki leśnej Adam Kornat, który podziękował za zaproszenie na spotkanie i dobrą 
współpracę.  Wyraził również podziw dotyczący dynamiki wzrostu liczebności członków, zapewnił o życzliwości dla PTL oraz zadeklarował pomoc w dalszej działalności Oddziału. Ponadto przedstawił wyniki z realizacji zadań gospodarczych w RDLP w Lublinie wskazując, że nie ma opóźnień w ich realizacji. Wspomniał o problemach w prowadzeniu gospodarki leśnej wynikających z warunków klimatycznych, które sprzyjają gradacjom szkodników. Wydawało się, że już została opanowana sytuacja związana z masowym pojawem kornika ostrozębnego, jednak stanowi on nadal duże zagrożenie dla drzewostanów nie tylko w RDLP w Lublinie ale i w całym kraju.
 
3. Lucjan Cimek przedstawił referat pod tytułem „Konspiracyjna ochrona lasów w powiecie krasnostawskim”.
Prelegent w sposób bardzo ciekawy przedstawił zagadnienie ochrony lasów w okresie działań wojennych.

4. Kol Michał Jarosz Przewodniczący Koła PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw omówił wnioski ze 117 Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz sympozjum pn.: „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych”, opublikowane na stronie internetowej Zarządu Głównego PTL.

5. Kol. Mariusz Szwed przedstawił relację z wyjazdu szkoleniowego na Białoruś, który odbył się w wrześniu br.

6. W imieniu Skarbnik Leszka Dmitrocy, kolega Stanisław Stanibuła omówił sprawy finansowe oddziału oraz skierował apel o przekazywanie darowizn na konto PTL. Według przekazanego sprawozdania stan osobowy Oddziału PTL wynosi 582 osoby w tym: 112 uczniów i 133 osoby spoza LP.

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej koleżanka Lidia Sadowska przedstawiła zebranym sprawozdanie komisji. Podkreśliła, że Zarząd Oddziału prowadzi gospodarkę finansową wyłącznie za pośrednictwem konta bankowego.

8. Wystąpienia przewodniczących Kół ZO PTL w Lublinie.
 
 • W imieniu przewodniczącego Koła przy RPN w Zwierzyńcu informację przekazała koleżanka Lidia Sadowska wskazując na udział członków w posiedzeniach Komisjach Założeń Planu dla nadleśnictw. Ponadto odczytała i przekazała na ręce zastępcy dyrektora RDLP w Lublinie Adama Kornat, list dyrektora Parku Narodowego adresowany do dyrektora RDLP w Lublinie. List zawiera podziękowania za pomoc w realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu i wydrukowaniu map „Roztocze różnorodność przyrodnicza i dziedzictwo kulturowe”. Mapy obejmują Roztocze od Kraśnika [część zachodnia] Zwierzyńca [część Środkowa] oraz Horyńca i Lwowa [część południowa]. Prezentowana publikacja zdobyła I miejsce w kategorii Mapa Turystyczna w konkursie Mapa Roku 2015. Wydanie II publikacji było realizowane również ze środków Funduszu Leśnego.
 
 • Kolega Stanisław Stanibuła wyraził aprobatę dla kontytuowania zagranicznych wyjazdów szkoleniowo turystycznych [Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina].
 
 • Lucjan Cimek w swoim wystąpieniu przedstawił historię drewnianego kościoła zbudowanego w latach 1797-1799 w Borowicy pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego i św. Stanisława Biskupa.  Kościół zbudowano z drewna modrzewiowego, na planie ośmioboku, zaś rzut poziomy wnętrza przyjmuje kształt krzyża greckiego ze ściętymi ukośnie u nasady narożami wewnętrznymi. W narożach tych umieszczono osiem potężnych kolumn grupowanych parami, które dźwigają belkowanie zwieńczenia świątyni oraz dach. Podkreślił, że kościół wymaga wykonania prac remontowanych. Poprosił o wsparcie finansowe na wykonanie prac remontowych w Kościele stanowiącym zabytek architektury sakralnej.

9. Dyskusję zdominował temat ochrony lasów w okresie prowadzonych działań wojennych oraz postawa leśników w okresie działań wojennych.

10. Sprawy różne - wolne wnioski: Kolega Adam Kornat zgłosił propozycję aby ZO PTL w Lublinie rozważył możliwość ufundowania sztandaru dla oddziału PTL w Lublinie oraz wykorzystywania w prowadzeniu szkoleń z zakresu gospodarki leśnej byłych pracowników RPN i LP, będących członkami PTL. Kolega Waldemar Czajka poinformował, że Zarząd Oddziału na kolejnym zebraniu zajmie się zgłoszonymi w trakcie zebrania tematami. Ponadto kolega przewodniczący omówił inicjatywę PTL dotyczącą upamiętnienia 100 lecia Odrodzenia Polski, do której włączyły się również Kola z PTL z Oddziału w Lublinie.

Ustalenia:
 • do Nadleśnictw zostanie przekazane pismo wraz z projektem porozumienia z gminami na realizację nasadzeń dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania niepodległości po okresie zaborów, Zarząd pozytywnie rozpatrzył 50 deklaracji członkowskich przedłożonych przez Koła, 
 • termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie zaplanowano na styczeń 2018 roku.

           

 Oficjalne przyjęcie nowych członków do Szkolnego Koła PTL przy Technikum Leśnym w Biłgoraju
Opublikowano: 28.11.2017

autor: Barbara Magdziarz

W dniu 9 listopada 2017 roku w Zespole Szkół Leśnych w Biłgoraju odbyło się Święto Patrona Szkoły. Do szkoły przybył zastępca Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTL Nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj Pan Piotr Mróz i wręczył odznaki wraz z legitymacjami 50 nowym członkom PTL. Uczniowie bardzo poważnie traktują swoje członkostwo w tej szacownej organizacji licząc, że nauczą się w niej lepiej przyszłego swojego zawodu i będą mogli na bieżąco przyglądać się pracy swoich starszych kolegów. Może właśnie dlatego Szkolne Koło PTL działające w naszej szkole jest największym młodzieżowym kołem w Polsce.

         


         Wyjazd szkoleniowo-integracyjny z zakresu gospodarki leśnej do RDLP Krosno
Opublikowano: 26.06.2017


autor: Bartłomiej Kosiarski

W dniach 8-11 czerwca 2017 roku Nadleśnictwo Janów Lubelski przy udziale członków Koła PTL przy Nadleśnictwie Janów Lubelski zorganizowało wyjazd szkoleniowo - integracyjny do RDLP Krosno - odwiedzając nadleśnictwa: Ustrzyki Dolne, Stuposiany, Baligród oraz arboretum w Bolestraszycach.
Celem wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką pracy leśników w terenach górskich, na obszarach chronionych oraz pogłebienie wiedzy i wymiana doświadczeń m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej i rozbudowy arboretum.

Arboretum w Bolestraszycach         

Poniżej relacja z wyjazdu:


DZIEŃ 1 (CZWARTEK) - 08.06.2017 r.

1. Przemyśl i okolice

 • Zwiedzanie zespołu parkowo-zamkowego w Krasiczynie.
 • Arboretum w Bolestraszycach – zapoznanie się z historią powstania arboretum, specyfiką utrzymania poszczególnych ogrodów tematycznych jak również  możliwością uzyskania dotacji zewnętrznych na prowadzenie arboretum oraz ich rozliczanie.
W programie było również: zwiedzanie Fortu XII Werner – umocnień XIX wiecznej Twierdzy Przemyśl oraz zwiedzanie Przemyśla: Stare Miasto, bunkier Mołotowa - wzgórze zamkowe - dwie katedry rzymsko- i grekokatolicka - wejście na Wieżę Katedralną - dzwony, zegary i panorama miasta - rynek z podcieniami - przemyskie podziemia - kościół karmelitów - mury miejskie - ul. Franciszkańska - dworzec główny.

2.  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – zapoznanie się z burzliwą historią tych terenów w okresie XX wieku.

DZIEŃ 2 (PIĄTEK) -  09.06.2017 r.

1.  Nadleśnictwo Stuposiany

Prezentacja Nadleśnictwa
Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem - historia prowadzenia żubrów linii białowiesko-karpackiej, obecna działalność, odbudowa stada wolnościowego Górny San II,
Muzeum wypału węgla drzewnwgo w Mucznem
Kościół zbudowany przez leśników p.w. Św Huberta w Mucznem
Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem – działalność i specyfika funkcjonowania, Pawilon Wystawowy, LKP Lasy Bieszczadzkie – specyfika, działalność edukacyjna, walory przyrodnicze i turystyczne.

2. Nadleśnictwo Baligród

Zapoznaliśmy się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa (diaporama), historią Nadleśnictwa a także zwiedziliśmy ogród edukacyjny.
Dawna wieś Łubne: historia i proces wypalania węgla drzewnego w retortach, a następnie najgrubsza jodła w Polsce „Lasumiła” przejście ścieżką przyrodniczą i przedstawienie obiektów małej retencji górskiej - rozliczanie projektów to kolejne punkty z trasy wyjazdu szkoleniowego.

         

DZIEŃ 3 (SOBOTA) - 10.06.2017 r.

1. Zapora solińska

Zwiedzanie wnętrz Zapory solińskiej podczas którego dowiedzieliśmy się o historii budowy tamy oraz obecną pracą elektrowni wodnej „Solina” i „Myczkowce” a następnie rejs statkiem wycieczkowym po „bieszczadzkim morzu”. Spacer po zaporze, przejście od Soliny - Jawor na drugą stronę.

2. Bieszczadzki Park Narodowy

Walory przyrodnicze, charakterystyka ochrony przyrody prowadzona w Bieszczadzkim Parku Narodowym - wyjście na Połoninę Wetlińską1228m npm. z przełęczy Wyżniańskiej - pomnik Ofiarom gór i ratownikom niosącym im pomoc oraz słynne najwyżej położone schronisko górskie w Bieszczadach - Chatka Puchatka.

DZIEŃ 4 (NIEDZIELA) 11.06.2017 r.

1. Kolej Zakarpacka

Wyjazd na Ukrainę. Przejazd malowniczą trasą przez Chyrów (konwikt jezuickie) - Stary Sambor- Jasienica Zamkowa (cerkiew św. Michała w Jasienicy Zamkowej z XVIII w. wraz ze stojąca przy niej potężną dzwonnicą z 1790)- Rozłucz (w odległości około 3 km od wsi, w rejonie szczytu Czontyjówki (913 m n.p.m.), znajduje się źródło rzeki Dniestr). Przyjazd do Sianek. Na długości 18 km przejeżdżaliśmy przez 6 tuneli (najdłuższy 908m) i aż 27 wiaduktów! Trasa opada 18 serpentynami 370m w dół w dolinę rzeki Uż. Podróż dostarcza ogromu wrażeń i co chwilę pozwala obserwować wcześniej przebyte odcinki trasy. Wzbudza też podziw dla śmiałości projektantów i budowniczych, którzy zdecydowali się na poprowadzenie toru kolejowego w tak trudnym terenie górskim. Oprócz pociągów pasażerskich ze stacji w Siankach wyruszają w dół składy towarowe asekurowane przez 3 lokomotywy (dwie z przodu i jedną z tyłu!). Linia powstała w 1905 roku dla połączenia centrum ówczesnej monarchii austro-węgierskiej ze Lwowem. Mieczysław Orłowicz stwierdził o niej – „najpiękniejsza linia kolejowa północnych Karpat”.

    


W zorganizowanym wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym wzięło udział 36 osób w tym 24 członków PTL przy ogólnej liczbie członków Koła 53 osoby.