Podziękowanie
Opublikowano: 30.07.2020

autor: Monika Krysiak
 

Podziękowanie dla Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie za pomoc w przygotowaniu II Konkursu
Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego "Leśny Album" od Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

 


 
Laureaci II edycji konkursu fotograficznego "Leśny Album" nagrodzeni !
Opublikowano: 15.05.2020

autor: Monika Krysiak

W dniu 9 marca w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej komisja konkursowa, dokonała oceny zdjęć i wyłonienia zwyciężców II edycji konkursu fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego "Leśny Album" organizowanego przez ZSCKR w Siennicy Różanej oraz Nadleśnictwo Krasnystaw.

Partnerami w organizacji  tegorocznej edycji konkursu było również koło PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw,  Koło Łowieckie nr 6 „Jarząbek”, Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Czasopismo Społeczno-Kulturalne „Ziarno” i Czasopismo Artystyczne „Nestor”.
 


Konkurs podobnie jak w ubiegłym roku przeznaczony był dla uczniów z województwa lubelskiego klas VII i VIII szkoły podstawowej, klas III gimnazjum oraz uczniów ze szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prace oceniało jury pod przewodnictwem Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasnystaw i jednocześnie przewodniczącego oddziału PTL w Lublinie - Waldemara Czajki.

Jury tworzyli: Waldemar Czajka (przewodniczący), Stanisław Buk, Monika Krysiak, Michał Żywot i Monika Nagowska. Honorowym patronatem konkurs objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski.

Celem konkursu było propagowanie dziedzictwa przyrodniczego, jakim są lasy, oraz rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką fotografii i promowanie młodych talentów. Spośród 189 nadesłanych zdjęć prezentujących wysoki poziom umiejętności autorów i ich artystyczne wyczucie wyłoniono zwyziężców.
Ogłoszenie wyników odbyło się w sposób zdalny.

Laureaci i wyróżnieni autorzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe (albumy leśne i inne ksiażki) oraz fotografie w okolicznościowej oprawie. Wszystkim uczestnikom (70 uczniów) i ich opiekunom (19 osób) przekazano upominki i podziękowania za udział w konkursie.
Poza tym czasopismo „Ziarno” przyznało własne wyróżnienia 20 uczniom – zdjęcia ich autorstwa wybrano do publikacji na łamach pisma.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wszystkie prace w formie prezentacji dostępne są na stronie ZSCKR w Siennicy Różanej .

Poniżej prezentujemy kilka  nagrodzonych prac:

I miejsce Mgła w lesie, fot. Emilia Dul     II miejsce Zatracający bezruch, fot. Klaudia Czyż     III miejsce Drzewa drapaczami nieba, fot. Natalia Molas Wyjazd szkoleniowy do RDLP w Gdańsku
Opublikowano: 09.01.2020


autor: Michał Kosikowski

W dniach 12-14 czerwca 2019 r  pracownicy nadleśnictwa oraz członkowie kola PTL przy nadleśnictwie Kraśnik w ramach wyjazdu szkoleniowego odwiedzili nadleśnictwa Kaliska, Kartuzy oraz Gdańsk na terenie RDLP w Gdańsku. Wyjazd połączony był ze szkoleniem z zakresu gospodarki leśnej oraz elementami edukacji ekologicznej.


Pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy zwiedzili Cytadelę Twierdzy Grudziądz zapoznając się z historią i przeznaczeniem fortyfikacji oraz wykorzystaniem drewna na cele budowlane do umocnień obronnych. Następna część dnia poświęcona była Nadleśnictwu Kaliska, gdzie zwiedzono najstarszy ogród dendrologiczny w Polsce. Uczestnicy mogli podziwiać walory przyrodniczo-leśne arboretum, a  miejscowy leśniczy przedstawił gatunki drzew znajdujące się na terenie ogrodu oraz omówił proces wyłuszczania nasion sosny w wyłuszczarni nasion położonej na terenie ogrodu.

Kolejnym punktem na terenie Nadleśnictwa Kaliska była mała retencja wykonana w 1997 roku, odtworzenie jeziora Białe Błota. Drugi dzień szkolenia rozpoczął się od pobytu w Nadleśnictwie Kartuzy, gdzie nadleśniczy przybliżył specyfikę funkcjonowania jednostki. Następnie w terenie z-ca nadleśniczego omówił gospodarowanie w drzewostanach bukowych. Kolejnym zagadnieniem była problematyka uprzątania wyłączonych drzewostanów nasiennych poklęskowych (wiatr) oraz ich odnowienie. Nie zabrakło innych aspektów związanych z gospodarką leśną, takich jak: pozyskanie i zrywka, walory przyrodniczo-leśne nadleśnictwa, czy też szkodnictwo leśne i budowa dróg.

W godzinach popołudniowych uczestnicy zwiedzili Centrum Edukacji Regionalnej w Szymbarku, gdzie mogli podziwiać wykorzystanie drewna w budownictwie, jak również najdłuższą deskę oraz największy fortepian na świecie wpisane do rekordów Guinnessa.

Trzeciego dnia odwiedzono Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni. Z-ca nadleśniczego przybliżył w formie prezentacji charakterystykę i specyfikę nadleśnictwa. Uczestnicy wyjazdu zostali zapoznani z punktem edukacyjnym nadleśnictwa ,,Maszewo", omówiono również rolę i problematykę edukacji leśnej w aglomeracjach miejskich. Kolejnym zagadnieniem było gospodarowanie na terenach leśnych w sąsiedztwie dużych aglomeracji miejskich - pozyskanie, odnowienie. Nie zabrakło również elementów takich jak, zagospodarowanie turystyczne lasu, szkodnictwo leśne, budowa infrastruktury oraz problematyka populacji dzika.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do miasta Gdyni, gdzie zwiedzili okręty: Dar Pomorza oraz ORP Błyskawica , Akwarium Gdyńskie oraz  molo w dzielnicy Orłowo.

Czwartego dnia uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem Gdańsk, zaczynając od Archikatedry w Oliwie poprzez Stare Miasto kończąc na Westerplatte.

         

 Święto Patrona Szkoły w Technikum Leśnym w Biłgoraju
Opublikowano: 25.11.2019


autor: Barbara Magdziarz


W dniu 20 listopada 2019 r. w Technikum Leśnym im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Biłgoraju miała miejsce uroczystość pn. święto Patrona Szkoły. Z tej okazji do szkoły przybył Zastępca Przewodniczącego Oddziału Lubelskiego PTL pan Piotr Mróz i wręczył 78 nowym członkom Szkolnego Koła PTL znaczki i legitymacje.

         


W tym dniu przedstawiono również nową inicjatywę Szkolnego Koła PTL mianowicie 8 portretów nieżyjących już leśników. Portrety wykonali uczniowie, członkowie PTL, w celu upamiętnienia postaci wyjątkowych ludzi. W większości przypadków to leśnicy pracujący niegdyś na terenie nadleśnictwa Biłgoraj, którzy walczyli o wolność Polski podczas II wojny światowej często płacąc za to najwyższą cenę – tracąc życie.

Oprócz portretów przygotowano również ich życiorysy, aby przypomnieć życie osób, które były wyjątkowe i mogą stać się przykładem dla młodego pokolenia leśników. Autorzy portretów zostali nagrodzeni, każdy w prezencie otrzymał latarkę czołową. Uroczystość uświetnili także pracownicy naukowi dwóch wiodących wydziałów leśnych w kraju: pan profesor Jarosław Socha, Kierownik Katedry, Koordynator dyscypliny: nauki leśne na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz pan prof. Henryk Żybura Dziekan Wydziału Leśnego, Katedra Hodowli Lasu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykłady poparte prezentacjami miały charakter wykładów akademickich czyli dla uczniów naszej szkoły były przykładem jak będą wyglądać przyszłe ich zajęcia już na studiach. Tematyka wykładów również była intrygująca ponieważ dotyczyła wyzwań przyszłości. Zmiany klimatyczne wymuszają na leśnikach zmianę poglądów czy nawet zmianę zadań jakie będą musieli wykonywać, aby utrzymać bioróżnorodność naszych lasów.

         
------

         

fot. Wiktoria Lis
fot. Martyna ZającWyjazd szkoleniowy do Roztoczańskiego Parku Narodowego
Opublikowano: 02.10.2019

autor: Barbara Magdziarz

W dniu 19 września 2019 r. członkowie szkolnego Koła PTL przy Technikum Leśnym w Biłgoraju uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym, realizowanym z projektu ,,Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego’’. Grupa liczyła 48 uczniów i 2 opiekunów.
 


Projekt obejmował zajęcia terenowe ścieżką na Bukową Górę i Piaseczną Górę, po wydmie na Stawy Echo.
Zaraz po przyjeździe do siedziby RPN w Zwierzyńcu grupa została podzielona na podgrupy. Wykonywaliśmy zadania związane z obserwacją drzewostanu pod względem zróżnicowania roślinności, występowania owadów, mierzenia poziomu hałasu, wartości temperatury, wilgotności powietrza oraz odczynu gleby. Każda z grup miała przydzielony obszar lasu, który badała, a na koniec miała za zadanie przedstawić wyniki obserwacji.

Pracowity i pełen wrażeń dzień zakończyliśmy wspólnym biesiadowaniem przy ognisku.