Za szczególne osiągnięcia w realizacji statutowych celów Towarzystwa lub szczególne zasługi na polu leśnictwa, nauk leśnych i pokrewnych członkowi Towarzystwa, innej osobie fizycznej lub prawnej oraz innym jednostkom organizacyjnym może być nadana odznaka honorowa.

Odznaka Honorowa PTL jest dwustopniowa: srebrna i złota. Odznakę Honorową nadaje Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.


(źródło: Statut PTL §16)


Członkowie Oddziału PTL w Lublinie uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Gadzikowski Roman (1966) ś.p.
 2. Elżakowski Eligiusz (1970) ś.p.
 3. Mroczek Władysław (1970)
 4. Wróblewski Zdzisław (1970)
 5. Ziółkowski Bolesław (1970)
 6. Szunke Zdzisław (1972) ś.p.
 7. Grudziński Stanisław (1972) ś.p.
 8. Mackiewicz Stanisław (1974)
 9. Mikołajko Henryk (1974)
 10. Węgrzyn Zygmunt (1974)
 11. Tomaszewski Leon (1976)
 12. Wójcicki Leopold (1976)
 13. Barszczewski Marian (1977)
 14. Soborski Stefan (1977) ś.p.
 15. Ryngajłło Stanisław (1978) ś.p.
 16. Doraczyński Gustaw (1979)
 17. Mazurek Grzegorz (1979)
 18. Bytniewski Zbigniew (1980)
 19. Kudlicki Kazimierz (1980)
 20. Kotuła Zdzisław (1981)
 21. Kosłyta Ryszard (1981)
 22. Wosiek Wiesław (1982) ś.p.
 23. Cichoż Leszek (1983)
 24. Ochmański Jan (1984)
 25. Chołopiak Witold (1989)
 26. Lewandowski Włodzimierz (1986)
 27. Płecha Ryszard (1986)
 28. Gerung Włodzimierz (1986)
 29. Wołk Adam (1987)
 30. Rumik Henryk (1987)
 31. Basiak Janusz (1988)
 32. Lotz Zdzisław (1990)
 33. Kraczek Jan (1991)
 34. Biały Władysław (1993)
 35. Zielińska Ewa (1995)
 36. Matyga Zenon (1998) ś.p.
 37. Jamróz Jerzy (2001)
 38. Kowal Tadeusz (2001) ś.p.
 39. Tittenbrun Andrzej (2002)
 40. Paderewski Janusz (2002)
 41. Sochacki Stanisław (2003)
 42. Lewandowska Halina (2004)
 43. Kozieł Anna (2004)
 44. Witkowicz Antoni (2005)
 45. Krzyżanowski Lech (2005)
 46. Perz Michał (2006)
 47. Kukiełka Antoni (2006) ś.p.
 48. Tyrawski Andrzej (2006)
 49. Rzeźnik Antoni (2006) ś.p.
 50. Wiącek Wiesław (2007)
 51. Hałasa Alfred (2008) ś.p.
 52. Studnicki Henryk (2008)
 53. Kuśmierz Stanisław (2012)
 54. Kuta Stanisław (2012)
 55. Czajka Waldemar (2015) - Koło przy Nadleśnictwie Krasnystaw
 56. Walenda Leszek (2016)
 57. Sadowska Lidia (2017)
 58. Kornat Adam (2017)
 59. Gorzkowski Bogusław (2019)


Członkowie Oddziału PTL w Lublinie uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

 1. Jastrzębski Stanisław (1957)
 2. Gadzikowski Roman (1962) ś.p.
 3. Kudlicki Kazimierz (1970)
 4. Barszczewski Marian (1972)
 5. Cichoż Leszek (1972)
 6. Tomaszewski Leon (1972)
 7. Wójcicki Leopold (1972)
 8. Doraczyński Gustaw (1974)
 9. Bytniewski Zbigniew (1974)
 10. Gerung Włodzimierz (1974)
 11. Kosłyta Ryszard (1974)
 12. Kotuła Zdzisław (1974)
 13. Dobrowolski Stanisław (1974)
 14. Mazurek Grzegorz (1974)
 15. Lewandowski Włodzimierz (1976)
 16. Bąkowski Stanisaw (1976)
 17. Lotz Zdzisław (1976)
 18. Wosiek Wiesław (1977)
 19. Ochmański Jan (1978)
 20. Biały Władysław (1978)
 21. Rumik Henryk (1979)
 22. Gottman Kazimierz (1980)
 23. Stolarczyk Witolod (1980)
 24. Wołk Adam (1981)
 25. Bonik Seweryn (1982)
 26. Janisławski Stanisław (1982)
 27. Tomczyk Anna (1982)
 28. Basiak Janusz (1983)
 29. Chorąży Antoni (1983)
 30. Chołopiak Witold (1984)
 31. Pipała Aleksander (1984)
 32. Mordoń Maria (1985)
 33. Kraczek Jan (1986)
 34. Fabian Władysław (1987)
 35. Matyga Zenon (1988) ś.p.
 36. Długozima Janusz (1988)
 37. Witkowicz Antoni (1989)
 38. Szpak Stanisław (1989)
 39. Jamróz Jerzy (1989)
 40. Samosiuk Andrzej (1989)
 41. Paderewski Janusz (1990)
 42. Zawiślak Elżbieta (1999)
 43. Mękal Adam (1990)
 44. Zielińska Ewa (1990)
 45. Tyrawski Rafał (1990)
 46. Krzyżanowski Lech (1992)
 47. Król Halina (1992)
 48. Tittenbrun Andrzej (1992)
 49. Kozieł Anna (1998)
 50. Sochacki Stanisław (1998)
 51. Tyrawski Andrzej (1998)
 52. Lewandowska Halina (1999)
 53. Piotrowski Wiesław (1999)
 54. Perz Michał (2001)
 55. Wiącek Wiesław (2001)
 56. Rzeźnik Antoni (2002) ś.p.
 57. Grzybowski Konrad (2003)
 58. Kuśmierz Stanisław (2003)
 59. Żysko Taduesz (2003)
 60. Będziejewski Andrzej (2004)
 61. Kulas Andrzej (2004)
 62. Hałasa Alfred (2004) ś.p.
 63. Polski Adam (2004)
 64. Ligaj Paweł (2004) ś.p.
 65. Kornat Adam (2005)
 66. Walenda Leszek (2005)
 67. Sadowska Lidia (2005)
 68. Smoła Jan (2005) ś.p.
 69. Bartnik Krzysztof (2006)
 70. Giermaz Janina (2006)
 71. Kuta Stanisław (2006)
 72. Kaliszuk Zbigniew (2006) ś.p.
 73. Krasa Henryk (2006)
 74. Zając Józef (2006)
 75. Kulas Andrzej (2006)
 76. Czyżak Stanisław (2007)
 77. Gerung Stanisław (2007)
 78. Bernard Sławomir (2007) ś.p.
 79. Kamola Marek (2007)
 80. Laszuk Halina (2008)
 81. Wojnar Stanisława (2008)
 82. Czajka Waldemar (2010) - Koło PTL przy Nadleśnictwie Krasnystaw
 83. Najdychor Zenon (2012)
 84. Jędruszak Marian (2012)
 85. Szczur Kazimierz (2012)
 86. Jaślikowski Mariusz (2012)
 87. Prokopiszyn Andrzej (2012)
 88. Łyszczarz Bogusław (2012)
 89. Kołodziejski Krzysztof (2013) ś.p.
 90. Stanibuła Stanisław (2013)
 91. Gorzkowski Bogusław (2013)
 92. Dmitroca Leszek (2014)
 93. Drzewiecka Ewa (2014)
 94. Kasprzak Aleksandra (2014)
 95. Czajka Waldemar (2015) - Koło PTL przy Nadleśncitwie Radzyń Podlaski
 96. Hołowiński Krzysztof (2015)
 97. Kowalski Kazimierz (2015)
 98. Kaczyński Jarosław (2015)
 99. Kmieć Jarosław (2015)
 100. Nagadowski Mariusz (2015)
 101. Piasecki Dariusz (2016)
 102. Hałaczkiewicz Zbigniew (2016)
 103. Paruch Zygmunt (2016)
 104. Magdziarz Sławomir (2016)
 105. Potapiuk Mirosław (2017)
 106. Dźwierzyński Krzysztof (2017)
 107. Kaczmarczyk Henryk (2018)
 108. Kucia Zdzisław (2018)
 109. Beczek Włodzimierz (2018)
 110. Samoń Paweł (2018)
 111. Flis-Martyniuk Ewa (2018)
 112. Batorska Elżbieta (2018)
 113. Krasnowski Piotr A. (2018)
 114. Kuśmierczyk Waldemar  (2019)
 115. Jarosz Michał (2019)
 116. Błazucki Dariusz (2019)
 117. Góra Maria (2019)
 118. Krysiak Monika (2019)
 119. Kołodziejczyk Andrzej (2019)
 120. Borowiec Janusz (2019)