Wręczenie srebrnych odznak
Opublikowano: 30.11.2018

autor: Waldemar Czajka

W dniu 23 listopada br. podczas obchodów 100- lecia Nadleśnictwa Puławy wręczono srebrne odznaki zasłużonym członkom Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Lublinie.

    


         

         

fot. Marzena PuzioŚwięto Patrona Szkoły w Biłgoraju
Opublikowano: 29.11.2018

autor: Barbara Magdziarz

W dniu 6 listopada 2018 r. w Technikum Leśnym w Biłgoraju świętowano Dzień Patrona Szkoły czyli Polskiego Towarzystwa Leśnego. Szczególny charakter tego dnia podkreślił przyjazd do naszej szkoły przedstawicieli władz Zarządu Głównego PTL w osobach – honorowego przewodniczącego  pana prof. Andrzeja Grzywacza, przewodniczącego Oddziału Lubelskiego pana Waldemara Czajki oraz uczniów ze Szkolnego Koła PTL z Technikum Leśnego w Białowieży. Uroczystość trwała cały dzień.


Cześć oficjalna to przede wszystkim uroczyste wręczenie odznak PTL 44 nowym członkom Szkolnego Koła PTL w naszej szkole. Dodatkowo przewodniczący Oddziału Lubelskiego PTL pan Waldemar Czajka podziękował uczniom naszego technikum za czynne uczestnictwo w dniu 12 października 2018 r w uroczystości sadzenia „100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę” w Krasnymstawie. Uczniowie i zaproszeni goście wysłuchali również wykładów o tematyce leśno-historycznej. Pierwszy wystąpił pan prof. Andrzej Grzywacz, następny pan Marian Kurzyna i uczeń Mateusz Kasiak. Na zakończenie obejrzeliśmy montaż słownomuzyczny przygotowany przez naszych uczniów przybliżający nam walkę o odzyskanie niepodległości przez Polaków.

         

W drugiej części święta czynnie brała udział młodzież czyli członkowie PTL ze szkół  z Białowieży i Biłgoraja. Zaczęliśmy przygotowania do debaty – Czy nadmiernie rozwijające się populacje zwierząt w polskich lasach przyczynią się do zniesienia zakazu ich polowań? Na początku odbyły się zajęcia warsztatowe, gdzie uczniowie podzieleni na grupy mieli za zadanie przedstawienie jak na obecny las i człowieka patrzą wybrane gatunki zwierząt czyli wilk, niedźwiedź, łoś, bóbr, jastrząb i żubr. Druga część polegała na przedstawieniu punktu widzenia ludzi na ekosystem leśny czyli leśników, ekologów, rolników, pasjonatów jazdy po lesie czyli tzw. offroadowców, turystów, którzy chętnie chodzą po lesie i myśliwych.

Taka forma zajęć była bardzo interesująca i motywująca do czynnego uczestnictwa, a zdobyta wiedza na pewno przyda się do debaty, którą mamy nadzieję przeprowadzić już w Białowieży. Na podsumowanie święta spotkaliśmy się wszyscy przy ognisku. Był to czas wspólnego śpiewu, zabawy i snucia planów na przyszłość. Niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Mamy nadzieję, że było to pierwsze spotkanie rozpoczynające tradycję wspólnej pracy kół PTL działających przy technikach leśnych.

         

Nagrania dostępne są na stronie: ZSL w Biłgoraju."100 dębów na 100 - lecie"
Opublikowano: 18.10.2018

autor: Monika Krysiak


Dla upamiętnienia setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę posadzono „Aleję 100 Dębów” w Krasnymstawie.
Uroczystość zorganizowana została z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego przy współpracy Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Stowarzyszenia „Wspólny Krasnystaw”.

         


12 października na krasnostawskich błoniach, terenie dzierżawionym przez Stowarzyszenie „Wspólny Krasnystaw” od miasta Krasnystaw posadzono 100 dębów szypułkowych. W przyszłości aleja będzie elementem ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej biegnącej do siedziby nadleśnictwa przez las Borek.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą polową, koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza prałata Henryka Kapicy. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: prof. Andrzej Grzywacz – honorowy przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, Teresa Hałas oraz Krzysztof Głuchowski – posłowie na Sejm RP, Jerzy Sądel – dyrektor RDLP w Lublinie, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, miejscowych instytucji, członkowie kół Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału w Lublinie i osoby fizyczne.

Podniosłości chwili całej uroczystości nadały sygnały Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów Myśliwskich „Polesia Czar” oraz podniesienie flagi na maszt przez Jednostkę Strzelecką 2011 im. Cichociemnych w Krasnymstawie.

Słowa uznania dla akcji posadzenia dębów wyraził prof. Andrzej Grzywacz. Wspomniał, że najstarsze dęby w Polsce mają ponad 750 lat, a teoretycznie mogą dożyć nawet do 1000. Życzył „aby te posadzone w Krasnymstawie rosły przez 1000 lat na pamiątkę tej ważnej daty w historii naszego kraju”. Słowa uznania za organizację uroczystości przekazał również Wszystkim dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – Jerzy Sądel.

Po mszy świętej zaproszeni goście udali się pod kamień okolicznościowy gdzie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą to wydarzenie. Następnie wszyscy przeszli do miejsc posadzenia „swoich” dębów. Pomocą w tym przedsięwzięciu służyli pracownicy Nadleśnictwa Krasnystaw oraz uczniowie z Zespołu Szkół Leśnych w Biłgoraju. Przy każdym z nich wykonano pamiątkowe zdjęcie.

            
---
         
---
                 
---
         
 ---
          
---
         
---
         


fot. Monika Krysiak  

 "100 dębów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę"
Opublikowano: 04.10.2018

autor: Monika Krysiak

Dnia 12 października 2018 roku z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Leśnego przy współpracy Nadleśnictwa Krasnystaw oraz Stowarzyszenia ,,Wspólny Krasnystaw” na terenie miasta Krasnystaw odbędą się uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.


Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11:00 Mszą Świętą Polową. Podczas uroczystości zostanie posadzonych 100 dębów wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Rybiej w kierunku lasu Borek. Każdy z nich posadzony zostanie przez różne jednostki administracyjne, szkoły, przedszkola, koła PTL, osoby fizyczne. Na początku alei umieszczony zostanie kamień okolicznościowy z tablicą upamiętniającą to wydarzenie.

Program uroczystości:

• 11:00 - Uroczysta Msza Polowa
• 11:40 - Przywitanie gości
• 11:50 - Przemówienia okolicznościowe
• 12:20 - Sadzenie dębów
• 13:00 - Poczęstunek

 
Droga z mapą dojazdu na uroczystość znajduje się na stronie Nadleśnictwa KrasnystawWyjazd szkoleniowy koła PTL przy Nadleśnictwie Kraśnik
Opublikowano: 26.07.2018

autor: Dariusz Błazucki

W dniach 24-27.05.2018 roku Nadleśnictwo Kraśnik i koło PTL działające przy nadleśnictwie zorganizowało wyjazd szkoleniowy dla pracowników i ich rodzin oraz członków PTL na teren RDLP we Wrocławiu. Wyjazd łączył zagadnienia  gospodarki leśnej z elementami edukacyjno - integracyjnymi. 
Podczas czterodniowego wyjazdu uczestnicy odwiedzili: Nadleśnictwo Bardo Śląskie, Park Narodowy Gór Stołowych, Leśny Bank Genów Kostrzyca, Nadleśnictwo Snieżka, Karpacz, Karkonowski Park Narodowy oraz Wrocław.
 


Pierwszego dnia uczestnicy zapoznali się z zagospodarowaniem terenu pokopalnianego, oddziaływaniem kopalni na środowisko oraz wykorzystaniem drewna w różnego rodzaju urządzeniach. Zwiedzili kopalnię złota w Złotym Stoku oraz osadę górniczą na terenie Nadleśnictwa Bardo Śląskie. Druga część dnia poświęcona była Narodowemu Parkowi Gór Stołowych. Przemierzając szlakami ,,Błędnych Skał" oraz Szczelinca Wielkiego, uczestnicy mogli podziwiać walory przyrodniczo-leśne parku. Przewodnik przedstawił formy ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, przebudowę drzewostanów, ochronę przed erozją gleby w Narodowym Parku Gór Stołowych.

Drugi dzień rozpoczął się od poznania specyfiki pracy oraz zadań Leśnego Banku Genów Kostrzyca, gdzie po obejrzeniu prezentacji filmowej, Zastępca Dyrektora Banku przybliżył specyfikę funkcjonowania oraz metody wyłuszczania, oceny i przechowywania nasion.  Następnie szkolenie przeniosło się do Nadleśnictwa Śnieżka - na szkółkę kontenerową. Leśniczy szkółkarz omówił produkcję sadzonek wraz z technologią oraz wykorzystywany sprzęt do produkcji. Przedstawił również problematykę produkcji sadzonek w szkółkach kontenerowych, a w szczególności na potrzeby terenów górskich. Po utrwaleniu wiedzy z zakresu szkółkarstwa uczestnicy pod przewodnictwem inżyniera nadzoru udali się w tereny leśne Nadleśnictwa Śnieżka. Podczas spotkania  poruszano problematykę z  zakresu odnowienia lasu, pozyskania drewna, ochrony lasu przed zwierzyną, kornikiem jak  też elementami  szkodnictwa leśnego. Uczestnicy oprócz walorów przyrodniczo-leśnych Nadleśnictwa, mogli podziwiać największy okaz świerka pospolitego w Polsce uznany jako pomnik przyrody. W godzinach  popołudniowych uczestnicy wyjazdu zwiedzili kopalnie uranu w Kowarach, dowiadując się o formach zagospodarowania terenów pokopalnianych oraz ich oddziaływania na środowisko.

Trzeciego dnia uczestnicy zdobywali wiedzę w Karkonoskim Parku Narodowym. Z Karpacza wyruszyli wraz z przewodnikiem na szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzące na szczyt góry Śnieżka. Podczas wędrówki podziwiano  pięknę widoki. Pani przewodnik przedstawiła chronioną faunę i florę  oraz czynną i bierną ochronę przyrody na terenie parku. Nie zabrakło również elementów z zakresu gospodarki leśnej występujących na terenie w/w parku tj. ochrona lasu - kornik, restytucja jodły, mała retencja w terenach górskich, zagospodarowanie turystyczne. W dalszej części dnia uczestnicy wycieczki udali się do Książańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie zwiedzili Zamek Książ w Wałbrzychu.

Czwartego dnia uczestnicy zwiedzili miasto Wrocław. Zaczynając od Panoramy Racławickiej, poprzez Ostrów Tumski, Uniwersytet Wrocławski, rynek, Afrykarium, Hale Stulecia, kończąc na Ogrodzie Japońskim.