Wyjazd szkoleniowo-integracyjny z zakresu gospodarki leśnej do RDLP Krosno
Opublikowano: 26.06.2017


autor: Bartłomiej Kosiarski

W dniach 8-11 czerwca 2017 roku Nadleśnictwo Janów Lubelski przy udziale członków Koła PTL przy Nadleśnictwie Janów Lubelski zorganizowało wyjazd szkoleniowo - integracyjny do RDLP Krosno - odwiedzając nadleśnictwa: Ustrzyki Dolne, Stuposiany, Baligród oraz arboretum w Bolestraszycach.
Celem wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką pracy leśników w terenach górskich, na obszarach chronionych oraz pogłebienie wiedzy i wymiana doświadczeń m.in. w zakresie edukacji przyrodniczej i rozbudowy arboretum.

Arboretum w Bolestraszycach         

Poniżej relacja z wyjazdu:


DZIEŃ 1 (CZWARTEK) - 08.06.2017 r.

1. Przemyśl i okolice

  • Zwiedzanie zespołu parkowo-zamkowego w Krasiczynie.
  • Arboretum w Bolestraszycach – zapoznanie się z historią powstania arboretum, specyfiką utrzymania poszczególnych ogrodów tematycznych jak również  możliwością uzyskania dotacji zewnętrznych na prowadzenie arboretum oraz ich rozliczanie.
W programie było również: zwiedzanie Fortu XII Werner – umocnień XIX wiecznej Twierdzy Przemyśl oraz zwiedzanie Przemyśla: Stare Miasto, bunkier Mołotowa - wzgórze zamkowe - dwie katedry rzymsko- i grekokatolicka - wejście na Wieżę Katedralną - dzwony, zegary i panorama miasta - rynek z podcieniami - przemyskie podziemia - kościół karmelitów - mury miejskie - ul. Franciszkańska - dworzec główny.

2.  Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – zapoznanie się z burzliwą historią tych terenów w okresie XX wieku.

DZIEŃ 2 (PIĄTEK) -  09.06.2017 r.

1.  Nadleśnictwo Stuposiany

Prezentacja Nadleśnictwa
Pokazowa Zagroda Żubrów w Mucznem - historia prowadzenia żubrów linii białowiesko-karpackiej, obecna działalność, odbudowa stada wolnościowego Górny San II,
Muzeum wypału węgla drzewnwgo w Mucznem
Kościół zbudowany przez leśników p.w. Św Huberta w Mucznem
Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem – działalność i specyfika funkcjonowania, Pawilon Wystawowy, LKP Lasy Bieszczadzkie – specyfika, działalność edukacyjna, walory przyrodnicze i turystyczne.

2. Nadleśnictwo Baligród

Zapoznaliśmy się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa (diaporama), historią Nadleśnictwa a także zwiedziliśmy ogród edukacyjny.
Dawna wieś Łubne: historia i proces wypalania węgla drzewnego w retortach, a następnie najgrubsza jodła w Polsce „Lasumiła” przejście ścieżką przyrodniczą i przedstawienie obiektów małej retencji górskiej - rozliczanie projektów to kolejne punkty z trasy wyjazdu szkoleniowego.

         

DZIEŃ 3 (SOBOTA) - 10.06.2017 r.

1. Zapora solińska

Zwiedzanie wnętrz Zapory solińskiej podczas którego dowiedzieliśmy się o historii budowy tamy oraz obecną pracą elektrowni wodnej „Solina” i „Myczkowce” a następnie rejs statkiem wycieczkowym po „bieszczadzkim morzu”. Spacer po zaporze, przejście od Soliny - Jawor na drugą stronę.

2. Bieszczadzki Park Narodowy

Walory przyrodnicze, charakterystyka ochrony przyrody prowadzona w Bieszczadzkim Parku Narodowym - wyjście na Połoninę Wetlińską1228m npm. z przełęczy Wyżniańskiej - pomnik Ofiarom gór i ratownikom niosącym im pomoc oraz słynne najwyżej położone schronisko górskie w Bieszczadach - Chatka Puchatka.

DZIEŃ 4 (NIEDZIELA) 11.06.2017 r.

1. Kolej Zakarpacka

Wyjazd na Ukrainę. Przejazd malowniczą trasą przez Chyrów (konwikt jezuickie) - Stary Sambor- Jasienica Zamkowa (cerkiew św. Michała w Jasienicy Zamkowej z XVIII w. wraz ze stojąca przy niej potężną dzwonnicą z 1790)- Rozłucz (w odległości około 3 km od wsi, w rejonie szczytu Czontyjówki (913 m n.p.m.), znajduje się źródło rzeki Dniestr). Przyjazd do Sianek. Na długości 18 km przejeżdżaliśmy przez 6 tuneli (najdłuższy 908m) i aż 27 wiaduktów! Trasa opada 18 serpentynami 370m w dół w dolinę rzeki Uż. Podróż dostarcza ogromu wrażeń i co chwilę pozwala obserwować wcześniej przebyte odcinki trasy. Wzbudza też podziw dla śmiałości projektantów i budowniczych, którzy zdecydowali się na poprowadzenie toru kolejowego w tak trudnym terenie górskim. Oprócz pociągów pasażerskich ze stacji w Siankach wyruszają w dół składy towarowe asekurowane przez 3 lokomotywy (dwie z przodu i jedną z tyłu!). Linia powstała w 1905 roku dla połączenia centrum ówczesnej monarchii austro-węgierskiej ze Lwowem. Mieczysław Orłowicz stwierdził o niej – „najpiękniejsza linia kolejowa północnych Karpat”.

    


W zorganizowanym wyjeździe szkoleniowo – integracyjnym wzięło udział 36 osób w tym 24 członków PTL przy ogólnej liczbie członków Koła 53 osoby.
 Relacja z Ekologicznego Forum Młodzieży - Puszcza Białowieska 9-10 czerwca 2017 r.
Opublikowano: 22.06.2017


autor: Barbara Magdziarz

Członkowie Szkolnego Koła Polskiego Towarzystwa Leśnego działającego przy Technikum Leśnym w Biłgoraju
im. Polskiego Towarzystwa Leśnego uczestniczyli w I Ekologicznym Forum Młodzieży, które odbyło się w dniach 9-10 czerwca 2017 roku w Puszczy Białowieskiej.
Tematyka spotkań Szkolnego Koła PTL ( w roku szkolnym 2016/17 było 13 spotkań) prowadzonych pod opieką Pani Barbary Magdziarz bardzo dobrze wpisała się w program forum, ponieważ na nich podjęto próbę odpowiedzi w formie debaty np.: „Co jest ważniejsze - przyroda czy człowiek”?, „ Czy wycinać Puszczę Białowieską, czy nie ?”, „ Czy myśliwi są wykonawcami zasad gospodarki łowieckiej?” itp.


Tak przygotowana reprezentacja szkoły ( najbardziej aktywnych członków PTL) w liczbie 32 uczniów pojechała do Białowieży na spotkanie z reprezentacjami innych szkół leśnych w Polsce, których organem prowadzącym jest Minister Środowiska. Zgodnie z programem Ekologicznego Forum Młodych mogliśmy osobiście zobaczyć, jak aktualnie wygląda Puszcza Białowieska. Posłuchać wypowiedzi Ministra Środowiska Jana Szyszko, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Konrada Tomaszewskiego, Dziekana Duszpasterzy Leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego, pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa oraz kilku polskich uczelni prowadzących badania na terenie Puszczy Białowieskiej. Celem spotkania przyszłych leśników kształcących się w najlepszych szkołach leśnych w Polsce była odpowiedź na pytanie – Co dalej z Puszczą Białowieską, która zatraciła już swój puszczański charakter? Najważniejsze tezy, które wypracowała młodzież brzmią następująco:
 
  1. Nie możemy zostawić przyrody samej sobie, ponieważ spowoduje to zubożenie Puszczy Białowieskiej w gatunki drzew, krzewów i zwierząt w niej dziko żyjących. Proponujemy prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej co doprowadzi do przywrócenia dawnego charakteru puszczy. To spowoduje, że będziemy Puszczą Białowieską mogli się chwalić, promować ją na cały świat, a okoliczna ludność będzie mogła czerpać z tego zyski.
  2. Należy jak najszybciej wyciąć martwe i chore drzewa uśmiercone przez kornika, bo jeśli tego nie zrobimy, pojawią się w Puszczy pożary i inne szkodliwe czynniki niszczące nasze narodowe dziedzictwo.
  3. Powinniśmy przekonywać społeczeństwo do sensowności działań polskich leśników, ponieważ tylko one są zgodne z prawami przyrody i tylko one mogą uratować naszą puszczę. Obserwujemy ją od wielu lat i uczymy się jej praw co pozwala nam wyciągnąć wnioski i przewidzieć jej dalszy los.
  4. Praca leśników jest oparta na podstawowych zasadach ekologii, dlatego konflikt leśników z ekologami jest dla nas nie zrozumiały. Powinniśmy ten konflikt załagodzić, ale jedyną drogą wyjścia są negocjacje. Należy przywrócić właściwe znaczenie słowu ekologia i uczyć się ekonegocjacji.
  5. Powinno się kłaść większy nacisk na edukację młodzieży, która jest przyszłością narodu i pozwalać na jej swobodne wypowiadanie się.


        

Uczniowie Technikum Leśnego w Biłgoraju są bardzo wdzięczni za zorganizowanie I Ekologicznego Forum Młodzieży w Białowieży, ponieważ była to możliwość nauki leśnictwa w terenie (nic nie jest w stanie zastąpić widoku umierającej puszczy jaki tam zobaczyliśmy), porozmawiać z leśnikami pracującymi aktualnie w Lasach Państwowych i Straży Leśnej, a przede wszystkim zintegrować się z uczniami innych szkół leśnych Polski. Mamy nadzieję, że to spotkanie i tezy, które tam wypracowaliśmy, przyczynią się do uratowania naszego dziedzictwa narodowego, jakim jeszcze jest Puszcza Białowieska. Bardzo chętnie weźmiemy udział w kolejnych spotkaniach tego typu.


         

 "1000 drzew na minutę" w Rudniku
Opublikowano: 19.05.2017


autor: Tomasz Maślach

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Koło PTL Odział w Lublinie działające przy Nadleśnictwie Rudnik uczestniczyło w kampanii promocyjnej  "Sadzimy 1000 drzew na minutę". W akcję sadzenia swój wymierny wkład wnieśli uczniowie Zespołu Szkół w Krzeszowie, którzy na terenie leśnictwa Groble wspólnie z leśnikami posadzili na zrębie 2 tys. sadzonek sosny.
Nadleśnictwo Rudnik również w poprzednich latach organizowało "Akcję sadzonka" i z pewnością tego typu działania z udziałem lokalnej społeczności będą kontynuowane w przyszłości.Uczestnictwo w organizacji IV Festiwalu Młodych Talentów i warsztatach fotograficznych
Opublikowano: 17.05.2017


autor: Wojciech Kamiński


W maju 2016 roku członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Chełm uczestniczyli m.in. w IV Festiwalu Młodych Talentów zorganizowanym przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową oraz Przedszkole Miejskie nr 8 w Chełmie. Impreza o charakterze edukacyjnym miała miejsce w Centrum Lotniczym Depułtycze i skierowana była do dzieci w wieku przedszkolnym. Pracownicy Nadleśnictwa zorganizowali stoisko edukacyjne, na którym "młodzi naukowcy" mogli poznać najważniejsze gatunki fauny i flory. Uczestnicy festiwalu zadawali wiele pytań dotyczących pracy leśnika. Dużym zainteresowaniem  cieszyła się "ścieżka zmysłów", której pokonanie było zadaniem praktycznym. Na stoisku znajdowały się również  tablice dźwiękowe, które dawały możliwość poznania odgłosów najpopularniejszych ptaków i ssaków żyjących w lasach.

W czerwcu ub. roku członkowie Koła PTL przy Nadleśnictwie Chełm byli również współorganizatorem warsztatów fotograficznych. Zajęcia z fotografii odbyły się w plenerze i zostały  poprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Uczestników zajęć zapoznano także z zagadnieniami związanymi z gospodarką leśną, zasadami zachowania podczas wędrówek leśnych oraz omówiono przyczyny powstawania pożarów.

         "Wycinać Puszczę Białowieską czy nie"?
Opublikowano: 17.05.2017


autor: Barbara Magdziarz

W dniu 22 marca 2017 roku uczniowie klasy II c Szkolnego Koła PTL przy Technikum Leśnym w Biłgoraju zrelacjonowali stosunek leśników w Niemczech do problemu kornika, który mieli okazję zaobserwować na praktykach zagranicznych. Pozwoliło to na wprowadzenie zgromadzonych w tematykę problemu z kornikiem jaki ma miejsce również w naszej Puszczy Białowieskiej. Zebranie zakończono debatą, której teza brzmiała "Wycinać Puszczę Białowieską czy nie"?