Wyjazd szkoleniowy do Białowieży
Opublikowano: 17.05.2017

autor: Piotr Szewczuk

W dniach 9-11 czerwca 2016 roku Nadleśnictwo Zwierzyniec wraz z Kołem PTL przy Nadleśnictwie Zwierzyniec zorganizowało wyjazd szkoleniowy do Puszczy Białowieskiej. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili muzeum przyrodnicze BPN oraz zapoznali się z problemami i specyfiką gospodarki leśnej w nadleśnictwach Białowieża i Hajnówka. W szczególności poznali problemy z masowym występowaniem kornika drukarza i brakiem możliwości działania ze strony nadleśnictw w celu ograniczenia  wypadania świerka z drzewostanów. W trakcie objazdu terenowego oglądali drzewa trocinkowe oraz żerowiska kornika i metody jego monitoringu.
W drodze powrotnej odwiedzili rezerwat ścisły BPN oraz Świętą Górę Grabarkę.

         

 Szkolenie z kuligiem
Opublikowano: 16.05.2017


autor: Kazimierz Kopeć

Szkolenie z cięć pielęgnacyjnych połączone z kuligiem zorganizowano dla członków koła PTL wraz z rodzinami  przy Nadleśnictwie Nowa Dęba  w dniu 29 stycznia 2017 roku.

        
Konfrontacja leśników z ekologami
Opublikowano: 21.12.2016


autor: Barbara Magdziarz

Konfrontacja leśników z ekologami to temat spotkania zorganizowanego w dniu 14.12.2016 roku przez Szkolne Koło PTL przy Technikum Leśnym w Biłgoraju im. PTL.

Program spotkania:


 1. Wypowiedź Pana prof. Andrzeja Grzywacza w artykule pt. ”W głębi Lasu” - czasopismo „Osobowości i sukcesy” nr 7/2016 przedstawiona przez uczniów. W postać Pana profesora wcielił się uczeń Paweł Kowal z klasy IIc, a w rolę Katarzyny Bińczyk czyli autora artykułu uczennica klasy IIIb Ania Jarosz.
 2. Prezentacja konfliktu leśników z firmą The Centuary European Timber Corporatin, która otrzymała 10-letnią koncesję na wyrąb 7,2 mln m3 drewna z Puszczy Białowieskiej i nad Niemnem – 24.04.1924 rok (źródło Sylwan VI-VII 1924r). Do zakończenia konfliktu przyczyniła się grupa społeczna leśników na czele z Adamem Loretem – Kierownikiem Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwowych, który jawnie przeciwstawił się masowej wycince. Polscy leśnicy z własnych składek uzbierali odszkodowanie z tytułu zerwania kontraktu – 29.05.1929r.
 3. Prezentacja konfliktu władz Gminy Białowieża z ekologami i miejscową ludnością po wycięciu 300 letniego dęba szypułkowego rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie drogi publicznej w miejscowości Grudki – rok 2013.
 4. Debata na temat drzewa rosnącego w drodze na terenie miejscowości Zwierzyniec.
 5. Życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017.
                                 Spotkanie przygotował i prowadził Zarząd Szkolnego Koła PTL wraz opiekunem.


         Informacja z zebrania Zarządu oraz Przewodniczących Kół Oddziału PTL
Opublikowano: 28.11.2016

autor: Ewa Drzewiecka

W dniu 24 listopada 2016 roku w Centrum Edukacyjno - Submisyjnym Nadleśnictwa Krasnystaw odbyło się zebranie Zarządu oraz Przewodniczących Kół Oddziału Lubelskiego PTL. Podczas spotkania dr inż. Piotr Kulik pracownik RDLP w Lublinie wygłosił bardzo ciekawy wykład Pt „ Obrót surowcem drzewnym najwyższych klas jakości”.Na spotkaniu:

 1. Wręczono odznaczenia honorowe przyznane przez Zjazd Krajowy PTL.
 2. Omówiono realizację uchwał przyjętych na zebraniu w dniu 17.06.2016 roku.
 3. Omówiono nową stronę internetową Oddziału uruchomioną od sierpnia 2016 roku. Koło jest zobowiązane do wysłania na stronę internetową Oddziału krótkiej informacji z bieżącej działalności, wraz z 3 zdjęciami. Newsy zamieszczane będą w dziale Aktualności. Przyjęto, aby przewodniczący kół terenowych Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Lublinie przekazywali informacje dotyczące podejmowanych inicjatyw i organizowanych szkoleń.
 4. Omówiono sprawy finansowe Oddziału.
 5. Skarbnik ZG PTL kol. Wojciech Gil omówił sprawy prowadzenia sprawozdań finansowych przez PTL.
 6. Jednogłośnie przyjęto uchwałę dotyczącą wysokości składki odprowadzanej do ZG PTL.
 7. Do Nadleśnictw zostanie przekazane pismo wraz z projektem umowy darowizny na cele statutowe PTL.
 8. Zarząd pozytywnie rozpatrzył 2 deklaracje członkowskie przedłożone przez Koło przy Nadleśnictwie Rudnik.
 9. Termin kolejnego zebrania ZO PTL w Lublinie ustalono na przełom kwietnia i maja 2017 roku.
 10. Podziękowano Panu Dyrektorowi RDLP w Lublinie za okazywaną pomoc i zrozumienie.

Relacja ze spotkania na stronie: RDLP w Lublinie.
 "W głębi lasu" – wywiad z panem Andrzejem Grzywaczem
Opublikowano: 15.11.2016

Z inicjatywy Zarządu Oddziału PTL w Lublinie w magazynie Osobowości i Sukcesy w numerze sierpień-październik 7/2016 opublikowano wywiad z panem Andrzejem Grzywaczem – polskim naukowcem, profesorem nauk leśnych i Przewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego.

 Zachęcamy do przeczytania artykułu na stronie 96-98 po kliknięciu w link poniżej:

 http://osobowosciisukcesy.pl/magazyn/aktualny-numer/